Justitie: Het standpunt van de politieke partijen

Op welke partij stem ik het best? Bestudeer en vergelijk hier de standpunten van alle politieke partijen. In een korte tekst kunnen de partijen hun standpunt over 25 maatschappelijke thema's uit de doeken doen.

Moderator: Redactie

Justitie: Het standpunt van de politieke partijen

Berichtdoor Redactie » za 4 okt 2008, 16:49

CD&V
Vlaams Belang
Open Vld
sp.a
Lijst Dedecker
Groen!
N-VA
PVDA

CD&V over Justitie:

- Meer middelen voor justitie in “ruil” voor snellere en betere rechtsbedeling.
- Geen snelrecht, maar veel sneller recht. De gerechtelijke achterstand en de traagheid van de procedure moeten dringend doorbreken we. We geven rechters een grotere beheersautonomie, gekoppeld aan een eigen, gewaarborgd budget. Tegenprestatie zijn duidelijke resultaatverbintenissen op het vlak van de ‘proces– en uitspraaktermijnen’.
- We herdenken het strafprocesrecht: overbodige vormvereisten en nietigheden schrappen we. We vermijden dat mensen vrijuit gaan louter wegens procedurefouten.
- ‘Eén-loket-principe’ in de justitie, zodat de rechtzoekenden sneller en goedkoper hun weg naar de juiste rechter vinden. Daartoe richten we een arrondissementsrechtbank op waarbij alle geschillen binnen het rechtsgebied aanhangig kunnen worden gemaakt.

Vlaams Belang over Justitie:

Zie ook ons standpunt inzake veiligheid

Het juridische apparaat in België is aan een serieuze hervorming toe. De enorme verschillen in de opvatting tussen Vlamingen en Walen over jeugdrecht, verkeersrecht, de opleiding van magistraten, gerechtelijke achterstand, en de blokkering die daarvan het gevolg is, vereisen de splitsing van justitie. Het Vlaamse Gewest en Brussel beschouwen wij als één justitiële ruimte. In afwachting hiervan willen wij de pariteit doorbreken bij Cassatie en bij de Hoge Raad voor Justitie. Het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden en de taalwet in gerechtszaken moet opnieuw onverkort worden toegepast.
De gerechtelijke achterstand groeit opnieuw aan. Het Vlaams Belang wil een modern management en een verzekerde snelle afhandeling van de geschillen. Dat dient te gebeuren via de invoering van een eenvormige toegang: creatie van een arrondissementsrechtbank, die de dossiers naargelang het onderwerp toebedeelt aan de diverse kamers. Ook het openbaar ministerie moet sterk gemoderniseerd worden, met minstens één administratieve bediende per magistraat. Wij wensen langere verjaringstermijnen en de inperking van de gevolgen van procedurefouten.

Open Vld over Justitie:

De afgelopen vier jaar is er al heel wat veranderd bij justitie. Nagenoeg alle projecten uit het Octopusakkoord zijn verwezenlijkt, er is een Veiligheids- en Detentieplan, er bestaat nu naast de geldboete en de gevangenisstraf een werkstraf, het elektronisch huisarrest is uitgebreid, er is een begin van modernisering van justitie, de georganiseerde criminaliteit is aangepakt, er is begonnen met het wegwerken van de gerechtelijke achterstand, de verouderde VZW wetgeving is aangepast, er is een alimentatiefonds opgericht, het huwelijk is opengesteld voor homoseksuelen,… Niettemin mogen we niet stilstaan en dienen er naar de toekomst toe ook nog andere maatregelen genomen te worden. Zo moeten er bijkomende initiatieven komen om de gerechtelijke achterstand aan te pakken, dient er een reorganisatie van het parket en van het strafprocesrecht te gebeuren zodat de tijdsduur van een onderzoek en van een proces kan gereduceerd worden, dient er een doeltreffend snelrecht uitgebouwd te worden, moet er werk gemaakt worden van een jeugdsanctierecht, moet de schuldvraag uit het echtscheidingsrecht verwijderd worden, moet de rechter een meer actieve rol krijgen in het proces en dienen de proceduremisbruiken verder beperkt worden, moeten slachtoffers van misdrijven een gratis kopie krijgen van hun dossier,...

sp.a over Justitie:

Een slopend en duur proces kent alleen verliezers. Justitie en recht moeten opnieuw menselijk worden. Er is hard aan de weg getimmerd om justitie te moderniseren. Toch vinden te weinig mensen de weg naar het recht of ervaren ze die als een lijdensweg. We moeten justitie toegankelijker maken. sp.a wil dat iedereen een beroep kan doen op een snelle, eerlijke en begrijpbare rechtspraak om conflicten en klachten op te lossen. Wij willen het recht menselijker maken, vooral het echtscheidings- en familierecht.
Alle mensen moeten gelijke kansen krijgen om zich tot de rechter te wenden. Daarvoor moeten we de sociale rechtshulp verder uitbouwen en moeten we het recht en de processen verstaanbaar maken. Het klassieke proces blijft een lange, trage en dure weg. sp.a wil alternatieven om juridische twisten sneller en met meer betrokkenheid van alle partijen op te lossen. Dat kan via bemiddeling, afspraken over herstel of bestuurlijke handhaving (bijvoorbeeld door gemeentebesturen zelf sluikstorten te laten sanctioneren).
Slachtoffers van misdrijven hebben eindelijk de rechten gekregen die van hen volwaardige partijen maken in het strafproces. Maar het werk is nog niet af. We willen burgerlijke partijen het recht geven op kosteloze bijstand van een tolk gedurende het hele verloop van de strafprocedure.

Lijst Dedecker over Justitie:

Groen! over Justitie:

Om de last op justitie te verlichten en de gerechtelijke achterstand sneller weg te werken, willen wij het gebruik van buitengerechtelijke vormen van conflictbemiddeling en arbitrage uitbouwen. Groen! wil dit potentieel ten volle benutten. Verder willen wij dat justitie communicatief en voor iedereen toegankelijk is. Hiertoe willen we de justitiehuizen ontwikkelen tot centrale knooppunten van informatie over wetten en procedures.
Justitie moet ook financieel voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen die het nodig heeft, moet een beroep kunnen doen op juridische bijstand. Verder zijn we voorstander van alternatieve straffen als volwaardig sanctiemiddel. Onze gevangenissen zitten nu al overvol en opsluiting brengt daders zelden tot inkeer. Tot slot benadrukt Groen! dat de centrale plaats in het hele rechtsgebeuren aan het slachtoffer toebehoort. Wij willen de rechten van het slachtoffer nu ook op het terrein verwezenlijkt zien.

N-VA over Justitie:

Minister Verwilghen kopieert aan de lopende band de taloze N-VA-voorstellen, maar komt meestal niet verder dan een flauw afkooksel. De N-VA-prioriteiten voor justitie: versnellen van de procedure dor activering van de rol van de rechter, integrale kwaliteitszorg bij de rechtbanken, betere interne organisatie, één arrondissementsrechtbank, managementprincipes, informatisering en e-justice, snellere benoemingen en bevorderingen, focus op burgerlijk en handelsrecht i.p.v. eenzijdig op strafrecht, verkeershandhavingsbeleid en defederalisering van Justitie.

PVDA over Justitie:

Het gerecht in België werkt met 2 snelheden. Klassenjustitie noemen wij dat. Zoals Carine Russo die op de bank van de beschuldigden terechtkwam omdat zij de rijkswacht durfde te bekritiseren of zoals Paul Marchal die niet eens een tolk kreeg om de ingewikkelde rechtbank- en advocatentaal te verstaan. Spoedprocedures om stakingen te breken betekenen geen probleem voor de rechtbanken. Maar de kleine man wordt hard aangepakt en wordt geconfronteerd met enorme gerechtelijke achterstand. Fraudeurs en witte boordencriminelen komen er dikwijls heel goedkoop vanaf. Rechtbanken in een kapitalistische staat zijn een deel van het burgerlijk staatsapparaat dat in wezen enkel dient om de strijd van de werkers, de anti oorlogsactivisten, de witte comités... te onderdrukken. In België is dit niet anders. De PVDA vecht voor radicale democratische rechten voor het volk om te kunnen vechten voor een rechtvaardige maatschappij. De PVDA eist dat de onderzoeksrechter als onafhankelijk magistraat terug de centrale rol krijgt in het gerechtelijk onderzoek. In het socialistisch systeem waar de PVDA voor vecht worden rechters uit en door het volk verkozen.
Redactie
PI Addict
PI Addict
 
Berichten: 747
Geregistreerd: wo 20 feb 2002, 02:00

Keer terug naar Partijstandpunten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten


cron